Projekt

Våra pågående projekt

Sommarsjälar - 2022
(öppet för bidrag)

Nu är det dags igen! Denna gång är deadline den 1 januari. Vill du vara med? Novellen ska vara på temat Sommarsjälar och falla inom ramarna för fantasy. 

Specifikationer:

 • Du skickar novellen till: nohidingforlag@gmail.com, skriv Sommarsjälar i ämnesfältet.
 • Novellen får bestå av maximalt 4000 ord, på svenska. 
 • Novellen ska rikta sig till unga vuxna och vuxna. 
 • Bidraget skickas in i Word-format eller Google Docs, och filen namnges som följande: FörnamnEfternamn_Novellens namn
 • Storleken på texten ska vara 12 p. Citat markeras med indrag och ””, nytt stycke markeras med indrag. Hopp i tid markeras med blankrad. Typsnitt: Times New Roman, Garamond, eller liknande. 
 • Deltagare får skicka in maximalt två bidrag. 
 • Bidraget får ej vara publicerat sedan tidigare. 
 • Från publiceringstillfället har Nohiding Förlag ensamrätt till novellen under två år.
 • Som författare i antologin tilldelas du ett friexemplar, samt möjlighet att köpa loss exemplar till ett lägre pris (detta är dock inget krav). Ingen annan ersättning än detta utgår. 

Genom att skicka in bidraget till Nohiding Förlag ger du Nohiding Förlag rätten att läsa och redigera verket. Om mer djupgående redigering krävs behöver författaren godkänna detta innan tryck.  Genom att skicka in bidraget godkänner också författaren att novellen publiceras på de plattformar som förlaget avser passande.

Jul igen - 2022
(öppet för bidrag)

Det är redan dags att planera för Jul igen 2022. Denna gång är deadline den 1 juni 2022. Vill du vara med? Novellen ska vara på temat julen/vintern och falla inom ramarna för fantasy. 

Specifikationer:

 • Du skickar novellen till: nohidingforlag@gmail.com, skriv Jul igen 2022 i ämnesfältet.
 • Novellen får bestå av maximalt 4000 ord, på svenska. 
 • Novellen ska rikta sig till unga vuxna och vuxna. 
 • Bidraget skickas in i Word-format eller Google Docs, och filen namnges som följande: FörnamnEfternamn_Novellens namn
 • Storleken på texten ska vara 12 p. Citat markeras med indrag och ””, nytt stycke markeras med indrag. Hopp i tid markeras med blankrad. Typsnitt: Times New Roman, Garamond, eller liknande. 
 • Deltagare får skicka in maximalt två bidrag. 
 • Bidraget får ej vara publicerat sedan tidigare. 
 • Från publiceringstillfället har Nohiding Förlag ensamrätt till novellen under två år.
 • Som författare i antologin tilldelas du ett friexemplar, samt möjlighet att köpa loss exemplar till ett lägre pris (detta är dock inget krav). Ingen annan ersättning än detta utgår. 

Genom att skicka in bidraget till Nohiding Förlag ger du Nohiding Förlag rätten att läsa och redigera verket. Om mer djupgående redigering krävs behöver författaren godkänna detta innan tryck.  Genom att skicka in bidraget godkänner också författaren att novellen publiceras på de plattformar som förlaget avser passande.

Om du har några frågor om projekten är du välkommen att höra av dig! Du når oss lättast via mejl: nohidingforlag@gmail.com