Sommarsjälar

Efter Sommarmystik och Sommarväsen kommer antologin Sommarsjälar till sommaren 2022. Vi väljer nu att gå ut med denna tävling i god tid då vår förhoppning är att även kunna erbjuda den som ljudbok.

För att delta skriver du en novell på temat Sommarsjälar på maximalt 4000 ord i genren fantasy. Deadline är den 1/12, 2021.

Specifikationer:

  • Bidraget måste skickas in i Word-fomat, och filen ska namnges som följande: FörnamnEfternamn_Novellens namn.
  • Storleken på texten ska vara 12 p, citat markeras med indrag och ” ”, nytt stycke markeras med indrag. Hopp i tid markeras med blankrad. Typsnitt: Times New Roman, Garamond, eller liknande.
  • Bidraget skickas till nohidingforlag@gmail.com, märk mejlet med: Sommarsjälar.
  • Deltagare får skicka in maximalt två bidrag.
  • Genom att skicka in bidraget till Nohiding förlag, ger du Nohiding förlag rätten att läsa och redigera verket. För djupgående redigering krävs dock författarens godkännande.
  • Bidraget får ej vara publicerat sedan tidigare.
  • Från publiceringstillfället har Nohiding förlag ensamrätt till novellen under två år.
  • Genom att skicka in bidraget godkänner författaren att novellen publiceras på de plattformar som förlaget avser passande, oavsett om det är i tryckt form, e-bok eller något annat.
  • Som författare i antologin tilldelas du ett friexemplar, samt möjlighet att köpa loss exemplar till ett lägre pris. Ingen annan ersättning utgår.