UTGIVNING

Vi erbjuder olika typer av utgivning för att det ska passa såväl er som oss. Fundera över vad som passar dig bäst och skriv gärna med vilken typ av utgivning du tänker dig när du hör av dig till oss. 

Vi ger endast ut kvalitetssäkrade böcker inom alla dessa former.

Traditionell utgivning

Vi ger ut böcker enligt den traditionella modellen, vilket innebär att förlaget står för hela kostnaden för utgivningen och att författaren får en royalty för varje såld bok.

Royaltyn varierar beroende på bokens art och omfång. 

Partnerutgivning

Vi ger ut böcker enligt partnerutgivning vilket betyder att vi och författarna delar på kostnaderna för utgivningen och sedan även på intäkterna av försäljningen. 

Fördelningen enligt denna modell är 50/50.

Hybridutgivning

Författaren bekostar hela sin utgivning själv och erhåller därefter 90% av försäljningen. 10 % går till att täcka den löpande administrationen (underhåll av titelns data samt rapportering av royalty).

Om du har skrivit ett manus och vill få det utgivet, är du välkommen att höra av dig till nohidingforlag@gmail.com.